yuriya

28 เมษายน, 2551

~ โซนยอชิแด (So Nyeo Shi Dae) บำเพ็ญตนสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับอนาคตของชาติ !

วันอาสาสมัครเยาวชน (Global Youth Service Day) ปี 2008 ได้เปิดตัวขึ้นแล้วในวันที่ 26 เมษายน

ช่วงเช้า ซึ่งได้กลุ่มนักร้อง 9 สาว โซนยอชิแด (So Nyeo Shi Dae) อาสาสมัครมาปฏิบัติภารกิจเล็ก

น้อยในฐานะที่เธอเป็นฑูตเนตรนารีของเกาหลี ที่ย่านยงซาน เขตฮูอัม กรุงโซล

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เยาวชนต้องการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยความเต็มใจหรือ

เรียกกันว่า Global Youth Service Day (วันอาสาสมัครเยาวชน) สำหรับครั้งนี้เปิดตัวด้วยการ

ที่โซนยอชิแดมาร่วมกันทำกิจกรรมบริการต่งๆ เช่น การจัดตกแต่งสวนเล็กๆ, Clean & Clear (ทำความสะ

อาดเก็บกวาดเช็ดถู), พบปะเด็กๆ รวมไปถึงเตรียมอาหารให้กับเด็กๆ ซึ่งพวกเธอก็จะได้รับประสบการณ์มาก

มายกลับไปอีกด้วย


ซันนี่นำขบวนเด็กๆ


ซันนี่เต้น


ทิฟฟาทำสวน


ฮโยยอน ทำความสะอาด


ฮโยยอน ทำความสะอาด


ทิฟฟานี่แต่งสวน


ฮึบๆ หนักจังไม่มีใครมาช่วยเลย


เจสสิก้าสอนการบ้าน


เต้นๆ


ยูริเล่นกับเด็กๆ


ซูยองทำความสะอาด


ซันนี่ ซูยอง ซอฮยอน เจสสิก้า ฮโยยอน


แทยอน ทิฟฟานี่ ยูริ


*****************************yurii_ja

ที่มา : PINGBOOK ENTERTAINMENT

ไม่มีความคิดเห็น:

kSite

Custom Search

แขกคนสำคัญ